Dakhelling


De dakhelling is de hoek die het dakvlak maakt met de vloer. De helling wordt uitgedrukt hetzij in (hoek)graden hetzij in percentage. Een hoek van 45° komt overeen met 100%.

De helling is medebepalend voor het nuttige volume onder het dakvlak, voor de afwatering, voor de esthetiek van het gebouw, en voor het soort dakbedekking.