Condensatie


Condensatie is fysisch gezien de overgang van de steeds aanwezige luchtvochtigheid, van gasvormige fase naar vloeibare fase. Het fenomeen doet zich voor wanneer de temperatuur van de omgeving - of van bepaalde bouwelementen daarbinnen - daalt tot een zeker punt, namelijk het dauwpunt. Bijvoorbeeld waterdamp uit een verwarmde binnenruimte die neerslaat tegen het koude oppervlak van enkel glas tijdens de winterperiode.

In de bouwwereld maakt men onderscheid tussen oppervlaktecondensatie (koudebruggen!) en inwendige condensatie (diffusie of damptransport, en convectie of luchttransport). 

De soms onopgemerkte aanwezigheid en accumulatie van condensvocht kan leiden tot schimmelvorming en bouwschade.

Met zijn uitgebreid gamma Pro clima biedt Eurabo efficiënte oplossingen tegen schadelijke condensvorming, klik hier voor een overzicht.

Foto's

Gerelateerde termen