Brandklasse


Met brandklasse wordt bedoeld de mate van brandreactie: het geheel van de eigenschappen van een bouwmateriaal in verband met het ontstaan en de ontwikkeling van brand. Materialen kunnen omschreven worden als ontvlambaar (het materiaal kan gassen afscheiden die kunnen ontvlammen), niet-brandbaar of brandbaar (materiaal kan warmte overdragen in functie van de opwarming). De brandreactie kenmerkt daarmee het vermogen van een bouwmateriaal brand te voeden.

Volgens de Europese norm EN 13501-1 worden de bouwproducten, voor wat betreft hun brandreactie, opgesplitst in 7 Euroklassen : A1, A2, B, C, D, E en F, waarvan de beste materialen qua brandreactie tot de A-klassen behoren en de slechtste tot de klasse F. Er zijn twee klassen (A1 en A2) voor het hoge blootstellingsniveau. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de classificatie van de vloeren en de andere materialen. Zo wordt de index aangevuld met de letters FL (voor «floor») voor vloeren (bijvoorbeeld AFL, BFL, enz.).

Foto's