Premies energie, wonen, renoveren


Over het belang van energiebesparende maatregelen is iedereen het eens. Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020! Dat is de ambitieuze doelstelling die de Vlaamse overheid heeft vooropgesteld in het Energierenovatieprogramma 2020. Door in een energiezuinige en gezonde woning te wonen, bespaar je elke maand op je energiefactuur. Bovendien is het ook beter voor het milieu! De afgelopen jaren zijn in Vlaanderen veel woningen geïsoleerd, mede dankzij de financiële steunmaatregelen: 58% voldoet ondertussen aan alle prioriteiten van het Energieprogramma 2020! Dit betekent ook dat nog steeds 4 op de 10 woningen niet aan alle doelstellingen voldoen. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel, en daar komen de premies voor energiebesparende maatregelen bij zowel renovatie en nieuwbouw goed van pas om het bouwbudget aan te vullen.
Het Vlaams energieagentschap (VEA) stelt jaarlijks een overzicht samen met de premies en maatregelen voor energiebesparing in Vlaanderen. Ook in 2017 kan u van een aantal financiële steunmaatregelen genieten voor renovatie en nieuwbouw, die zijn bovendien vaak cumuleerbaar (uitgebreid overzicht per gemeente: via https://www.premiezoeker.be). Met de handige energiewinstcalculator: http://www.energiesparen.be/energiewinst  bereken je zelf snel de winst van de maatregelen.

Nieuwbouw of herbouw
E-peilpremie netbeheerder (hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie):
1. Voor bouwaanvragen tot en met 31/12/2016 heb je vanaf E20 of lager recht op een E-peilpremie (aanvragen bij uw netbeheerder binnen de 12 maanden na de datum van uitgifte van het energieprestatiecertificaat): www.energiesparen.be/subsidies.
De E-peilpremie verdubbelt bij nieuwe wooneenheid na afbraak en heropbouw van de bestaande wooneenheid.
2. Voor bouwaanvragen vanaf 2017 worden geen premies meer uitgereikt voor nieuwbouwwoningen met een laag E-peil (wel nog korting op onroerende voorheffing).
Als je woning aan de BEN-eisen (Bijna Energie Neutraal niveau of E30 woning) voldoet komt het logo ‘ik BEN mee’ op je EPB-aangifte. Meer info op www.energiesparen.be/BEN.
Bestaande woningen
IK BENOVEER = Benoveren = beter renoveren www.energiesparen.be/ikbenoveer - premie aanvragen aan netbeheerder Eandis of Infrax.
1. Dak- of zoldervloerisolatie is een investering die je meestal op enkele jaren terug verdient en verplicht tegen 2020.
De premie bedraagt € 6/m² als de isolatie geplaatst wordt door aannemer en € 3/m² als je zelf plaatst. De datum van de eindfactuur bepaalt wanneer je de premie aanvraagt. De premie is ofwel voor dakisolatie ofwel voor zoldervloerisolatie (niet voor beide). De premie voor de zoldervloerisolatie is enkel voor onverwarmde zolder.
Rd-waarde: min. 4,5 m²K/W en mag in verschillende lagen (bestaande isolatie en afwerkingslaag mag niet meegerekend worden). Deze premie kan je aanvragen aan Eandis of Infrax.
2. Muurisolatie:
Buitenmuurisolatie: eventuele stedenbouwkundige vergunning aanvragen aan gemeente of architect.
Premie: € 15/m² per geïsoleerd geveloppervlak - Rd-waarde: min. 3,0 m²K/W.
Spouwmuurisolatie: advies inwinnen bij een aannemer om te kijken of de spouw hiervoor geschikt is en de uitvoerder moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Premie: € 6/m² per geïsoleerd geveloppervlak – als de spouw min. 5 cm is en een STS-gekeurde aannemer laten nakijken of spouwisolatie mogelijk is. Isolatiemateriaal mag ten hoogste een lambdawaarde hebben van 0,065 W/mK.
Binnenisolatie: hierdoor verlies je binnenruimte en de uitvoerder moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Premie: € 15/m² per geïsoleerd geveloppervlak - Rd-waarde: min. 2,0 m²K/W. Bovendien moeten de de werken uitgevoerd worden door een aannemer die over een certificaat van bekwaamheid beschikt of moeten de werken gecontroleerd worden door een architect. Lijst aannemers: www.energiesparen.be/muurisolatie.
3. Vloerisolatie:
Ook voor een nieuwe aanbouw kan je vanaf 2017 premie aanvragen.
De premie bedraagt € 6/m² voor een Rd-waarde: min 2,0 m²K/W.
Meer info op www.energiesparen.be/vloerisolatie.
4. Totaalrenovatiebonus voor bestaande woningen
Het principe is om een woning of appartement na 1 januari 2017 en binnen een periode van 5 jaar drie van de zeven energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren.
Hiervoor krijg je een voucher of BENO-pas activeren waardoor je totaalrenovatiebonus bovenop de individuele premies kan aanvragen.

Investering Minimum nieuw te isoleren oppervlakte
Dak- of zoldervloerisolatie 30 m²
Muurisolatie 30 m²
Vloer- of kelderplafondisolatie 30 m²
Nieuw geplaatste beglazing 5 m²

Voor het plaatsen van een ventilatiesysteem (D of C) voor de volledige woning is er geen individuele premie maar de installatie kan wel meetellen als investering voor de voucher.
(de 2 andere investeringen: zonneboiler en warmtepomp).

Hoogte van de totaalrenovatiebonussen:

Na tijdige uitvoering van: Forfaitaire bonus/woning Forfaitaire bonus/appartement
De 3° investering €1250 € 625
De 4° investering Bijkomend € 500 Bijkomend € 250
De 5° investering Bijkomend € 1000 Bijkomend € 500
De 6° investering Bijkomend € 1000 Bijkomend € 500
De 7° investering Bijkomend € 1000 Bijkomend € 500

Hieronder enkele nieuwigheden en weetjes rond de nieuwe premieregeling 2017.
Met de Vlaamse renovatiepremie steunt de Vlaamse Overheid eigenaars die een woning of gebouw van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.
De werken zijn verdeeld in 4 categorieën: structurele elementen, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties.
Verder bestaat er voor de laagste inkomens een specifieke verbeterings- en aanpassingspremie voor woningen van minstens 25 jaar oud.
Meer lezen? https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie.
Om te weten hoe je woning scoort, probeer de 4-punten isolatietest 'Ga voor een warm nest'.

Inzake belastingsverminderingen voor energiebesparing voor dakisolatie.  Vanaf 1.01.2017 zal ook deze laatste fiscale tegemoetkoming vermoedelijk wegvallen maar er is een overgangsmaatregel:
Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2017 is er alleen een belastingvermindering mogelijk als u ook aan de 4 onderstaande voorwaarden voldoet.
1. U moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs).
2. U moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het is de datum van de betaalopdracht die telt). Het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag. U mag het voorschot cash betalen of per storting, maar u moet het wel kunnen bewijzen.
3. U moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december 2017.
4. Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal cm isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
Procedure: U moet 30% van het totaalbedrag van uw investeringen in dakisolatie (of zoldervloerisolatie) invullen op uw belastingaangifte.
In de aangifte in de personenbelasting is er een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Het is de datum van de betaalopdracht die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (dus niet de factuurdatum).
Wie de factuur betaalde in 2016, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2017. Wie de factuur betaalt in 2017, kan het inbrengen voor het aanslagjaar 2018.
Let wel: voor facturen in 2017 moet er een bewijs van aannemingsovereenkomst zijn ten laatste op 31 december 2016 en moet ook het voorschot gestort zijn ten laatste op 31 december 2016.
Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur met een maximum van 3.070 euro per woning.
Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur met een maximum van 3.130 euro per woning.
Als u het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.
De werken moeten uitgevoerd zijn door een aannemer (en investeringen te bewijzen met een factuur op naam van de aanvrager). Opvallend is wel dat slechts een minimale warmteweerstand van 2,5 vereist is (equivalent van 10 cm Steico flex FSC houtwolisolatie) in 2016 en voor 2017 is een R-waarde van 4,5 vereist (of 18 cm Steico Flex FSC). De hogervermelde belastingsvermindering is cumuleerbaar met de premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie via de distributienetbeheerder.
Uiteraard moet je steeds een correcte isolatieopbouw voorzien, met verplicht een correct geplaatste vochtgestuurde dampremmende laag (bv. Pro clima intello).
Kom bijleren over correct isoleren tijdens de gratis isolatie-opleidingen bij Eurabo. 

Nieuw in 2017 is dat ook binnenmuurisolatie in aanmerking komt voor premies als de werken begeleid worden door een architect met controle op de uitvoering van de werken of werken die uitgevoerd worden door een gecertificeerd aannemer of aspirant.
Ook in 2017 blijft de combinatiepremie behouden voor wie muurisolatie combineert met raamisolatie. Enkel indien de 1° investering al gefactureerd in 2016 en 2° investering max. 12 maand na 1° investering (eindfactuur 2017). Premie voor de ramen tot € 60/m², muren tot € 15/m² met een maximum van € 2100.
Een interessant weetje specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: daar geldt een basispremie van € 15/m² voor dakisolatie, verhoogd met € 10/m² bij het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen! Voor muurisolatie (zowel binnen-, buiten- als spouwisolatie) en vloerisolatie zijn er ook basispremies en de extra € 10/m² voor natuurlijke isolatiematerialen is ook van toepassing.
Een minder bekend gegeven is de (Vlaamse) Energielening waarbij je bij sommige gemeenten een lening tot € 10.000 kan aanvragen voor de uitvoering van energiebesparende investeringen, en dit aan gunstige rentevoorwaarden. Dit bedrag dient terugbetaald binnen de 5 jaar met een maximale intrest van 2%. Zo’n lening sluit je af bij het energiehuis van jouw gemeente.
De premies in nieuwbouwwoningen zijn vooral gefocust op het behalen van een lager E-peil dan bepaald in de EPB-eisen. Daarnaast gelden er ook specifieke EPB-eisen voor renovatie met bouwvergunning. Meer info over de nieuwe EPB-eisen voor renovatie met bouwaanvraag vanaf 1/1/2017 tot 1 maart 2017 en vanaf 1 maart 2017 kan u vinden op: http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen
Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe premie: Collectieve renovatie via projectbegeleiding of burenpremie. Deze premie is bestemd voor projectbegeleiders of benovatiecoaches die collectief of een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om ze energiezuinig te maken. Deze begeleider zorgt voor ondersteuning bij het realiseren van energiebesparende investeringen. De premie bedraagt maximaal € 400/woning of wooneenheid en is voor de projectbegeleider.

Tot slot nog enkele websites waar je bruikbare tips voor energiebesparing vindt in het dagelijkse leven, het bouwen en verbouwen, aangevuld met uitgebreide info over de subsidiemogelijkheden:
www.energiesparen.be/subsidies (Vlaams Energieagentschap - VEA): overzicht van alle energiepremies en energieleningen per gemeente.
energiewinstcalculator (Vlaams Energieagentschap - VEA): bereken zelf de terugverdientermijn van je energiebesparende investeringen.
energiejacht (campagne Bond Beter Leefmilieu): door je energieverbruik op te meten, kan je energie besparen.
rationeel energiegebruik of REG (distributienetbeheerder EANDIS).
Ecobouwers
• Woonpremie woonkwaliteit is een financiële stimulans van de Stad Gent om uw woning te renoveren. 
• Ook Brussel stimuleert zijn inwoners om woningen te renoveren en zorgt voor premies.
• overzicht energiepremies in Wallonië (Waalse Gewest).
• Voor Vlaanderen
• Voor Eandis:eandis


Ken je zelf andere interessante websites die in dit lijstje horen, laat het ons weten via info@eurabo.be !

Foto's

Gerelateerde termen