Multiplex


Multiplex en triplex zijn plaatvormige composietmaterialen die opgebouwd zijn uit een oneven aantal houtfineerlagen die kruiselings op elkaar verlijmd worden.
Oorspronkelijk werd de benaming "triplex" enkel gebruikt voor platen met 3 lagen en "multiplex" voor de platen met 5 of meer lagen. Tegenwoordig gebruikt men de benamingen "triplex" en "multiplex" ook wel door elkaar.
Multiplex wordt dikwijls aangemerkt als het allereerste fabrikaat engineered wood.

De voordelen van multiplex:

De condensatielijmen die bij de fabricage worden gebruikt veroorzaken doorgaans emissie van formaldehyde, een ondermeer kankerverwekkende stof. De emissiegraad van de afgewerkte producten dient daarom onder de Europees genormeerde waarde te blijven.

Om het risico van deze emissie volledig uit te sluiten biedt Eurabo, zowel voor binnen- als voor (beschermde) buitentoepassingen de Multiplex Radiata Pine FSC aan (foto rechts).

Foto's