Biogas


Biogas is een gas dat ontstaat uit biologische processen.
Het gas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, plantaardig afval, slachtafval, groente-, fruit-, tuinafval (gft), ...
Biogas kan ook verder gezuiverd worden analoog aan het proces om van bio-olie biodiesel te maken.