Biodiesel


Biodiesel is een biobrandstof gemaakt uit plantaardige olie (bio-olie).
De bio-olie wordt door een scheikundig proces (transesterificatie met methanol) omgevormd tot een methylester.
Deze biobrandstof heeft praktisch dezelfde eigenschappen als de klassieke dieselbrandstof en kan zuiver of gemengd met dieselbrandstof gebruikt worden.
Door de hoge kostprijs wordt deze biodiesel praktisch nooit zuiver toegepast.