Eurabo,bio- ecologische houtbouw- en isolatiematerialen met deskundig advies voor vakman en consument

Diensten

Eurabo biedt naast een breed productgamma ook een uitgebreide dienstverlening. U apprecieert hulp bij uw zoektocht naar de beste bouwpartners? U wenst planadvies of een gedetailleerde prijsofferte? Zaag- en schaafwerk op maat? Levering van uw bestellingen aan huis of op werf? Het kan allemaal. En verder, misschien gaat u voor de plaatsing onnodig op zoek naar machines of hulpstukken die wij ter beschikking hebben. Of, in feite wil u zich eerst grondig inlichten want u doet veel zelf, en u wil ook zelf veel weten. Daarom organiseert Eurabo voor u zeer regelmatig opleidingen.

Disclaimer

Deze website is eigendom van EURABO cvba.

Contactgegevens

Eurabo cvba
Beekstraat, 32
9600 Ronse
Tel: 055/23 51 40
Fax: 055/23 51 49
E-mail: info@eurabo.be
Ondernemingsnummer: 0461610429
Door toegang te nemen tot en gebruik te maken van de website, wordt u geacht de volgende algemene voorwaarden te
aanvaarden.


Privacybeleid

EURABO, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de
persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar
medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is
het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor
doeleinden die strikt aansluiten bij de advies- en verkoopactiviteiten van EURABO. De gebruiker kan zich, kosteloos en op
verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot
EURABO cvba, Beekstraat 32, 9600 Ronse, info@eurabo.be.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van
identiteit (kopie identiteitskaart) kan hij via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag bij EURABO cvba,
Beekstraat 32, 9600 Ronse, info@eurabo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Hij
heeft het recht om de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, te laten corrigeren.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en
dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of
“cookies” worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals
Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe het gebruik van “cookies” te verhinderen en sturen indien deze browser
aldus is ingesteld een waarschuwing wanneer een “cookie” geïnstalleerd wordt of bieden de gebruiker de kans de “cookies”
nadien van de harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.
(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de wijze waarop de site wordt gebruikt te analyseren. De door
deze “cookie” gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op haar servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt
wordt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google zal deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gebruiker kan het gebruik van “cookies” weigeren door in
zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Deze instellingen kunnen er aanleiding toe geven dat niet alle
mogelijkheden van deze website kunnen worden benut. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden
e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan EURABO of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke
omstandigheden, en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.
De gebruiker die specifiek of persoonlijk advies wenst, kan hiertoe steeds het EURABO verkoopsdepartement raadplegen.

EURABO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de
verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal
EURABO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. EURABO kan evenwel niet
aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op
deze site. Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan
hij de beheerder van de site contacteren. (info@eurabo.be)

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
EURABO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden
worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

EURABO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden
gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of
hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of
andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring
van de inhoud ervan. EURABO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan
of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Oudenaarde bevoegd, met voorrang voor het vredegerecht van het kanton Ronse ten overstaan van de
andere vredegerechten.